Behandling af persondata hos Flushhh ApS

Dataansvar

Flushhh ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi tager beskyttelsen af dine data alvorligt. I denne databeskyttelsespolitik kan du finde oplysninger om, hvordan vi indhenter og behandler personoplysninger og hvem data videregives til. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Vi deler ikke, sælger ikke eller på nogen anden måde anvender dine data til andet end at kunne servicere, sende varer, oplyse og bibeholde relationen mellem dig og os.

Kontaktoplysninger:

FlusHHH ApS 
Marskensgade 2, 1. th
2100 København Ø
Telefon: +45 22230118
Info@flushhh.com
CVR-nr.: 33252390

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Vores primære formål med behandling af persondata er at kunne opfylde den købsaftale du indgår med os via vores hjemmeside. Formålet med behandlingen er dermed opfyldelse af den kontrakt, som du indgår med os som privatperson eller som kontaktperson for den virksomhed, der bestiller varer.

Køb af produkter hos Flushh ApS sker via vores hjemmeside. I forbindelse med bestillingen beder vi om en række oplysninger, som er nødvendige for at kunne udføre ordren og sikre opfølgning på levering.  Behandlingen af dine kundeoplysninger sker med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. b, som led i opfyldelse af den kontrakt du indgår med os, og som led i opfyldelse af legitime interesser i forlængelse heraf jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, nr. f.

Hvis du har givet samtykke til at modtage vores nyhedsbrev eller til at deltage i konkurrencer eller undersøgelse sker behandlingen af dine oplysninger med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1.

Vi behandler også persondata når du besøger vores hjemmeside. Behandlingen sker med henblik på at sikre hjemmesidens funktionalitet. Hvis du har samtykket til behandling til markedsføringsformål eller øvrige formål sker behandlingen på grundlag af dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, nr. 1.

Kategorier af personer

Vi behandler personoplysninger om privatkunder eller kontaktpersoner hos erhvervskunder. 

Kategorier af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig som person. Vi behandler alene almindelige persondata efter databeskyttelsesforordningens art. 6.

Behandlingsaktivitet

 

Køb af produkt via hjemmeside:

Typer af data
Der indhentes leveringsoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt oplysning om modtageradresse og betalingsoplysninger.

.

Bestilling af nyhedsbrev eller deltagelse i undersøgelser eller konkurrencer:

Typer af data
Navn og e-mail

 

Accept af cookies på hjemmesiden

Typer af data

Dit IP-nummer, geografisk placering, hvilke sider du klikker på (interesser, unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon.

 

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig som person. Vi behandler alene almindelige persondata efter databeskyttelsesforordningens art. 6.

Behandlingsaktivitet

Typer af data

Køb af produkt via hjemmeside:

Der indhentes leveringsoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt oplysning om modtageradresse og betalingsoplysninger.

Bestilling af nyhedsbrev eller deltagelse i undersøgelser eller konkurrencer:

Navn og e-mail

Accept af cookies på hjemmesiden

Dit IP-nummer, geografisk placering, hvilke sider du klikker på (interesser, unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det i henhold til kontrakt, lovgivning, eller når vi får dit samtykke til det. I forbindelse med behandling af ordrer videregives information om modtageradresse til GLS eller andet fragtfirma som er valgt til levering af ordren. Hertil kan vores eksterne revisor modtage oplysninger i det omfang det er nødvendigt for opfyldelse af krav i regnskabsregler.

Hvis du har accepteret cookies på vores hjemmeside, så kan der på baggrund af dit samtykke ske videregivelse til Google Analytics for at udføre statistik og optimering af hjemmesiden.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger der anvendes til etablering af kontrakts forhold, kommer fra dig selv eller den person der har afgivet bestillingsordre på vores hjemmeside.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forældelseslov. Opbevaring sker med henblik på at sikre legitime formål.

De oplysninger der anvendes til at sikre opfyldelse af kontrakt med dig eller din virksomhed vil blive slettet 3 år efter dit kundeforholds ophør.

Oplysninger der er indsamlet eller behandles på grundlag af dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev eller andet markedsføringsmateriale opbevares i 2 år efter tilbagetrækning af samtykket.

Betalingsdata opbevares i 5 år samt dette regnskabsår med henblik på opfyldelse af regnskabsregler.

Markedsføring

Flushh ApS udsender markedsføringsmateriale på e-mail til personer som har samtykket til at modtage nyhedsbrev. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte os eller framelde nyhedsbrev i det link der fremgår ved modtagelse af nyhedsbrevet.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies bruges for at huske dine indstillinger samt for at følge din brug af hjemmesiden. Du kan ændre og tilbage kalde dit samtykke ved at klikke (indsæt link til hvor det kan ændres på hjemmesiden).

Brugsmønsterdata

Hvis du har samtykket til cookies, måler vi effekten af vores hjemmeside og nyhedsbreve f.eks. adfærdsmønstre, åbningsrater, benyttede links og a/b test af indhold. Oplysningerne bruger vi til at udvikle og forbedre vores kommunikation.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandling af dine oplysninger sker på baggrund af samtykke har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling 
Vi anvender kun dine oplysninger til de lovlige formål, de er indsamlet til.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er utilfreds med eller har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få vores forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på datatilsynet.dk.

Ændringer til denne databeskyttelsespolitik

Vi forbeholder os retten til på enhver tid at opdatere og ændre denne information om anvendelse af data i vores databeskyttelsespolitik. Denne databeskyttelsespolitik er senest ændret den 2. juli 2024.

Tak for tildmeldingen!

Glæd dig til at modtage ekslusive tilbud, discounts, og nyheder om Flushhh®.